تبلیغات
معماری به روز - مهندسی ارزش در اجرای مدیریت پروژه
 
چهارشنبه 19 تیر 1392 :: نویسنده : یاشار

خلاصه :

این مقاله ، مدیریت/ مهندسی ارزش را به عنوان یك سبك مدیریت در اجرای           پروژه­ها بیان می­دارد و در كل سعی شده است. با بررسی یك سری تحقیقاتی كه توسط محققان زبده در این زمینه انجام گرفته و تحلیل نتایج آنها به یك نتیجه­گیری كلی در مورد چگونكی تداخل مدیریت ارزش و اجرای پروژه­ها دست یابیم. همانطور كه می­دانیم مدیریت یا مهندسی ارزش تكنیكی است كاركردگرا كه كارآیی خود را به عنوان یك ابزار مدیریتی مؤثر برای بهبود طراحی، ساخت و صرفه جویی در             هزینه­های عناصر متنوع یك پروژه در عمل اثبات كرده است و برای رسیدن به نتایج مطلوب در مرحله توسعه پروژه، از مهندسی ارزش بایستی در مواردی همچون گزینه های زیر كمك گرفته شود :

- در ابتدای برنامه ریزی ، پروژه را بایستی چنان برنامه­ریزی كرد تا پتانسیل ارتقای محصول و صرفه جویی در هزینه بر حداكثر خود برسد.

- از یك تیم چند رشته ای شامل متخصصان حرفه­ای كه به استفاده كاربردی مهندسی ارزش در اجرای پروژه ها مسلط می باشند ، بهره مند گردیم.

این مقاله شامل چندین بخش كلی است. در ابتدا پس از بیان مقدمه ای بیش­تر در راستای توضیح فعالیت­های تحقیقاتی انجام گرفته، پیشرفت ها در مدیریت ارزش را بیان نموده و پس از آن مدیریت ارزش را به عنوان سبك روش مدیریت مورد بحث قرار داده و در نهایت 4 روش تحقیق همواره با ویژگی های هر كدام را شرح  می دهیم. 


1- مقدمه

«كلی» و «میل» چند تحقیق برای مؤسسه رویال (یك مؤسسه نقشه­برداری با پروانه رسمی) در اواسط تا اواخر دهه 1980 انجام دادند(1) و بقیه كار توسط انجمن تحقیقات علوم مهندسی انگلیس پشتیبانی شده این انجمن از یك مطالعه الگو­برداری 26 ماهه ملی در مورد مدیریت ارزش پشتیبانی كرد. نتیجه­ای كه از این مطالعه بدست آمد عبارت بود از یك متودولوژی الگوبرداری شده ملی با بهترین عملكرد در مورد ارزش كه در سال 1998 منتشر شد.

از سال 1998 به بعد نویسندگان توان و دقت این متدولوژی را آزمایش كردند و این نظریه را از طریق اجرای یك برنامه تقویت نمودند. این برنامه عبارت بود از مطالعات متمركز بر روی صنایع در بیش از دویست صنعت به شیوه تحقیق عمل نگر كه به طور سیستماتیك نتایج را بررسی می كند. این متدولوژی در مطالعاتی از قبیل پروژه­های اصلی و مهم، ایجاد تنظیمات مربوط به شركا و زنجبره تأمین به كار رفته است.

این تحقیق عمل­نگر بطور موفقیت آمیز به عنوان رویكردهای متقابلاً تقویت كننده مورد استفاده قرار گرفته است تحقیق عمل­نگر رویكردیست برای پژوهش اجتماعی كاربردی كه در آن محقق و مشتری در ایجاد و تشخیص راه حل یك مسأله با هم همكاری می كنند این كار به طور معمول مستلزم طراحی مداخلات در فرآیندهای اجتماعی           می باشد. (2)

مبنای اصلی تحقیق عمل درگیری محقق و نمایندگان این در فرآیند تحقیق به عنوان اقدام ناشی از عمل است. نتیجه عبارتست از بهبود خود عمل، افزایش فهم از طریق نمایندگانی كه در فرآیند تحقیق درگیرند و بهبود وضعیتی كه در آن، تحقیق عمل صورت می گیرد. در نهایت تمركز بر سیستم است كه تأكید می­شود و ارتباط تنگاتنگی با سیستم های جهان حقیقی دارد. تئوری پایه ریزی شده به عنوان یك رویكرد كیفی برای تحقیق توسط گلاسر و استرائوس مطرح شد. اصول اصلی شناخت فزاینده از كار زمینه ای، تئوری پایه ریزی شده در واقعیت، روش اجتماعی مربوط به رفتار، عمل و تأكید در مورد فرآیند، تغییر، تغییرپذیری و پیچیدگی زندگی است.

نویسندگان كه بازتاب در عمل را پذیرفته اند قادر به شناخت تصویر كاملی برای مدیریت ارزش بوده اند كه شامل عناصر ساختار، فرآیند و شرایط سازمانی پروژه را می باشد. روش شناسی كه اكنون انتخاب شده و توسط نویسندگان استفاده می شود.(3) یك سیستم حل مسأله كار او مؤثر تغییرگرا برای پروژه­ها و سازمانهاست كه قدرتمند و ساخت یافته شده است.  

پیشرفت ها در مدیریت ارزش

مدیریت، ارزش قدرت و نیروی خود را از روش شناسی مبتنی بر تیم و فرآیند با استفاده از تحلیل عمل برای بررسی و انتقال محصول، خدمات، یا پروژه در برنامه بهینه كل عمر و هزینه بدون عامل آسیب رسان به كیفیت می گیرد. پیشرفت های مدیریت ارزش در آغاز با تفكر و اندیشه آمریكای شمالی آغاز شد. (4) و (5) و (6) و (7) و در طول اواخر دهه 1960 و 1970 متنوع شد كه به طور بین المللی بیشتر از طریق بخش تولیدی در ژاپن ، انگلیس، ایتالیا ، استرالیاو كانادا بود.

جنبه های مختلف نیز به طور بین المللی در طول دهه 1980 و در دهه 1990 با استفاده بین المللی مدیریت- ارزش در ساختمان ایجاد گردید. همچنین بعضی از كشورهای انتخاب شده اولیه در تولید یك نوع امتیاز، مدیریت ارزش را از روش شناسی ایالات متحده جستجو كردند مثل ژاپن و كره در حالیكه بعضی دیگر به روش شناسی گرایش یافتند و در نتیجه آن را برای منظور كردن بازارهای ملی و فرهنگ های آن در هم ادغام نمودند. تعیین محل در استرالیا رخ داد. اریك آدام(8) ارتباط نزدیك تری با دیدگاه آمریكای شمالی داشت در حالیكه روی بارتون از دانشگاه كانبرا در نتیجه تور تحقیقاتی خود به آمریكای شمالی حامی فعال مفهوم گرایی در استرالیا شد. معیار نیوزلند استرالیایی این موقعیت را منعكس می كند. كی و میل در انگلیس مسیر مشابه و تقریباً همزمانی با روی با رتون در طول این دوره دنبال كردند و مدیریت ارزش در انگلیس را مفهومی ساختند. آنها كار خود را از اواسط دهه 1980 در مهندسی ارزش آمریكای شمالی تحكیم كردند و در نتیجه آن را از لحاظ استراتژیكی و تاكتیكی در مدیریت برنامه ارزش و ساختار پروژه گسترش دادند.

این موضوع این مطلب را منعكس می كند كه روش شناسی را به وضوح به مرحله استراتژیكی برنامه ها و پروژه ها برده و مطرح می نماید كه در محیط های پیچیده تر اعضای تیم مدیریت ارزش لازم است. ابهامات و پیچیدگی هایی را بفهمند كه در تحقیقات با آنها مواجه می شوند و زمان بیش تری باید در این وضعیت ها به مدیریت ارزش داده شود. همچنین در طول اوایل دهه 1990 تا اواخر آن در انگلیس استوارت گرین (9) و (10) خود را با تصمیمات گروه تحقیقاتی عملیات وفق داد كه از روش شناسی ها حمایت كردند و عبارت مدیریت ارزش SMART را محك زدند در حالیكه نورتون و مك ایلیگوت كارورزان دوگانه ایالت متحده آمریكا و انگلیس را انتخاب كردند و بر این روش تأكید نمودند. در آسیای جنوب شرقی بحث در مورد مفهوم گرایی روش شناسی مناسب در آن منطقه می باشد. (11) و (12) و (13)

پیشرفت ها در تفكر مدیریت ارزش و عمل آن منتج به انواع تعاریف- روش های عمل و معیارهای رسمی بین المللی شده است. معیار بین المللی SAVE از عبارت روش شناسی ارزش استفاده می كند و تأكید می كند كه شامل فرآیندهایی تحت عنوان تحلیل و بررسی ارزش، مهندسی ارزش، مدیریت ارزش، كنترل ارزش، اصلاح ارزش و تضمین ارزش می شود.(4) در حالیكه SAVE بین المللی روش شناسی را تعریف نمی كند. معیار، طرح كاری تأیید شده­ای است كه بخشی از دانش و بدنه آن است و طرح های خاص مدیران ارزرش، متخصصین ارزش و وظایف سازمان ارزش را نشان می دهد. در این خصوص ، معیار همگی در بر گرفته می شود. اما فاقد تعریف وسیع تری از مدیریت ارزش ناشی از اروپا، استرالیا و نیوزلند است كه ارتباط نزدیك تری با تفكر آنها دارد. معیار اروپایی برای مدیریت ارزش، مدیریت ارزش را به عنوان سبك و روش مدیریت تعریف می كند و تكامل تحلیل ارزش بر محصولات در دهه 1940 را به روش های اجرایی پروژه ها و خدمات خاطرنشان می كند و اضافه می كند كه روش های دیگر معاصر و روش های مدیریت نیز بر مبنای مفاهیم ارزش و عملی است كه ایجاد شده است مثل طرح ریزی برای هزینه و مشخصات عمل اجرایی. معیار نشان می دهد كه هدف مدیریت ارزش تطبیق اختلافات در نگرش بین سهامداران و مشتریان داخلی و خارجی برای چیزی است كه ارزش را می سازد.

در این راستا معیار نیوزلند استرالیایی 1994 برای مدیریت ارزش آن را به عنوان فرآیند ساختار بندی شده، به منظم و تحلیلی تعریف می كند كه خواهان كسب ارزش برای پول با ایجاد تمام اعمال لازم در كمترین هزینه كلی منطبق با سطوح مورد نیاز كیفیت و عملی است. فرآیند مدیریت ارزش به گونه ای مشاهده می­شود كه در مورد كار مشاركتی تأكید می كند كه گروه نماینده و چند رشته ای از افرادی را در بر می گیرد كه با همدیگر برای جستجوی بهتر راه حل ارزش برای یك موقعیت خاص كار       می­كنند. سه عامل، موفقیت اصلی شناخته می شود یعنی روش شناسی كاربردی، نحوه عمل افراد درگیر و روشی كه در آن كل فرآیند، تسهیل و كنترل می شود. معیار جدیدی این تعریف را اصلاح می كند و نشان می دهد كه در جای مناسب ، ارزش برای پول ، محصولات، فرآیندها، خدمات، سازمان ها و سیستم ها است. همچنین می گوید كه ارزش برای پول ارتباط نزدیكی با كاربردهای سنتی تر تحلیل ارزش و مهندسی ارزش در اقداماتی مثل طرح، اجرا، عمل و رفع امور دارد همچنین جدیدترین معیار، طرح فرآیند تحقیق و بررسی مدیریت ارزش را به عنوان فرآیندی می بینند كه كار مشاركتی چند رشته ای را تأكید می كند و اكنون عبارت طرح كار را به جای طرح اشتغال استفاده می كند كه در اصل توسط میلز استفاده شد. پس معیار جدید 5 عامل اصلی در فرآیند مدیریت ارزش را می شناسد: فرآیند تحقیق تعیین شده، اجرای افراد درگیر مدیریت فرآیند ، كار اجرایی و تسهیل مؤثر.

مدیریت ارزش به عنوان سبك و روش مدیریت

در طول تاریخ تحلیل عمل تنها ویژگی متمایز مدیریت ارزش از دیگر فلسفه های مدیریت و روش های آن مطرح شده است. اما معیار اروپایی مدیریت  ارزش نشان می دهد كه توضیحات صریح و روشنی دارد. همچنین اكثر ابزار و روش های مورد استفاده توسط مدیران ارزش به هیچ وجه منحصر نیست. كلی و میل در طول كارهای قبلی خود برای انجمن بازرسین  رویال دارای مجوز رسمی، شروع به طرح این مسئله كردند كه مدیریت ارزش یك كار مدیریتی دیگر است. اما این وضع ارتجاعی است تأیید شد و وقتی نویسندگان تحقیق معیاربندی بین المللی را بین 1996 و 1998 برای شناخت ابزار، روش ها و سبك های مدیریت ارزش انجام دادند ، تأیید شد.

با اجرا در موازات كار روی مدیریت- ارزش نویسندگان نیز مفهوم پروژه را به عنوان زنجیره ارزش مطرح كردند كه ملاحظات مدیریت ارزش را با انتخاب مناسب استراتژی های عرضه ، روابط اصلی بین جنبه های عرضه و تقاضای برنامه های انتقال پروژه ها یا پروژه های ساده ارتباط می دهد.(15) و (16) و (17) روش آسانی كه در آن سیستم زنجیره عرضه و تقاضا تشكیل می شود و یك محصول نهایی منتقل می شود برای هدف ما انطباق دارد و تعیین می كند كه ارزش توسط كل سیستم افزوده می شود یا كاهش می یابد و همچنین مربوط به انواع خاص استراتژی های مداخله ارزش با استفاده از مدیریت ارزش است.

تحقق معیاربندی و تحقیقات عمل آتی در مدیریت ارزش همراه با كار روی زنجیره ارزش پروژه و یا فرآیندهای سازمانی نویسندگان را وادار به این نتیجه گیری كرده است كه مدیریت ارزش روش مدیریت با سه عامل اصلی است. ابتدا سیستم یا سیستم های ارزش كه بر هم تأكید می كنند كه لازم است صریح باشد یا به منظور تصمیم گیری های ارزش برای پول تراز شود یا دوباره تنظیم شود. دوم اینكه فرآیند مبتنی بر تیم مربوط كه سهامداران را در یك موقعیت كارگاهی در بر می گیرد. سوم استفاده از تحلیل و بررسی عمل برای شناخت بیشتر و عمیق تر در سیستم های ارزش كه چرا چیزی لازم است یا لازم نیست. سه مرحله كلی برای تحقیقات مدیریت ارزش شناخته شده است.

اصل گرایی و جهت یابی و مرحله تشخیصی مدیران ارزش و تیم ارزش آماده كار تحقیق را در بر می گیرد.

جهت یابی و اصل گرایی منطبق با مراجعین، اسپانسریا ضمانت كننده پروژه و سهامداران كه درگیر تحقیق هستند كلیدی است و اسنادی را بررسی می كند. روشی كه توسط مدیر ارزش انتخاب می شود. شامل شناخت و ساختار بندی مفصل مسئله ارزش است كه مسائل احتمالی رقابتی ارزش را بررسی می كند، راه حل های نوید بخشی را مطرح می كند و روشی را در جهت تكمیل مرحله كارگاهی بررسی می كند. دستورالعمل برای مرحله كارگاهی مطرح می شود و روش و سبكی كه در آْن كارگاه عمل می كند ارزیابی می شود.

- مرحله كارگاهی، فرم یا اصلاحیه ای را در بر م گیرد كه سهامداران مكمل و گروه های چند رشته ای در مسئله ارزش با همدیگر برای بررسی و رسیدن به روشی، كار می كنند كه از طریق اتفاق آرا و توافق است.

مرحله اجرا در تحقیق معیاربندی بین المللی به عنوان زمینه كلیدی شناخته شد جایی كه مدیریت ارزش افت می­كند. نویسندگان اكنون دامنه­ای از روش­ها را برای تضمین این كه مسئله و مشكل به حداقل برسد، انتخاب كرده­اند كه در آن نشست­های اجرایی و كارگاهها استفاده شدند.

استراتژی اجرا مراجعین را از آغاز مورد برسی قرار خواهد داد. در جای ممكن، افراد مسئول اجرایی و كار مصاحبه می شوند و در طرح عمل در نزدیك مرحله كارگاهی شناخته می شوند.

روش شناسی از طریق یك سری روش های كلی تحقیق عملی شده است كه گروههای تئوری از استراتژی تجاری، مدیریت پروژه، زنجیره ارزش پروژه و مدیریت برنامه را مطلع می سازد. كلی و میل و گراهام، سبك تحقیق را به صورت نتیجه و آرایش و تركیب فرآیند مدیریت ارزش تعریف می كنند كه برای مداخله در مرحله خاص در یك چرخه عمد پروژه مورد نیاز است یا در یك سازمان، فرآیند، تحویل و انتقال محصول یا خدمات مورد نیاز است و تركیبی از روش، فرآیند و شرایط جوی و روش های مناسب برای تسهیل در طول مرحله كارگاهی مدیریت، ارزش را نشان می دهد. نقطه آغازین مهم برای شناخت سبك تحقیق این واقعیت است كه تحقیق معیاربندی 1998-1996 یك سری نكات تداخلی برای پروژه ها در كل چرخه عمر با روش های به وضوح طبقه بندی شده بر حسب تأكید تركیب تیم ارزش، روش و مدت انجام، بین نمود. همچنانكه كار در ایجاد ساختاری پیشرفت كرد و جنبه نظری مدیریت ارزش را تأیید نمود معلوم شد كه سبك های تحقیق اساسی تر، این نوع مداخلات ارزش و انواع دیگر مداخلات ارزش را تأكید می كند. اكنون سبك های كلی تحقیق كه بر 4 نوع می باشد را در زیر توضیح می دهیم:

میل و دیگران(18) قیاس چوب كاری را برای توضیح روش های تحقیق استفاده كردند. برای مثال ذره ذره پیش رفتن فرآیند مدیریت ارزش را به عنوان تنظیم دامنه ای از سیستم های ارزش موجود در موقعیت مسئله و مشكل به اتفاق نظر توصیف می كند. در این وضعیت مدیر ارزش در نقش مدیر فرآیند بسیار گسترده تر عمل می كند. رفتن خلاف اصل مدیریت ارزش را احتمالاً برای برهم پاشیدن نقش یا حتی فروپاشی تنظیم سیستم ارزش توصیف می كند كه عملاً به عنوان استراتژی مداخله یا نتیجه فرایند است چون لازم است به عنوان تنها روش روی دهد. مدیر ارزش در نقش سیستم ارزش چالش آمیزتر، رویاروتر و مداخله گرتر است.

روش تحقیق (1) جایی رخ می دهد كه مدیر ارزش كه مستقلاً منصوب شده است با یك تیم چند رشته ای داخلی موجود با استفاده از فرآیند ساختاربندی شده مدیریت ارزش، برای كمك به تیم در انسجام و اولویت بخشی اطلاعات، شناخت مشكلات ارزش ، تفكر ساختاری و ایجاد روش عمل كند. فرضیات چالش آمیز در مدرك، فرآیند ، ابزار و روش های مدیریت ارزش برای كمك به تفكر تیم از طریق مشكل و یافتن راهی كمتر استفاده می شود و آموزش تیمی و سیستم اطلاعات را سریع و مؤثر افزایش می دهد و مشكل واقعی را حل می كند. نویسندگان به طور روزافزون با پیمانكاران با استفاده از این سبك با تیم های خود در دامنه ای از مسیرهای اجرا و موقعیت های زنجیره منبع، كار كرده اند و همچنین در طرح ریزی و انجام ساختارهای مشاركتی در پروژه ها استفاده شده است. تأكید مدیر ارزش در روش تحقیق 1 بیشتر بر اصل گرایی و تشخیص مراحل كارگاهی است و كمتر در مورد مرحله اجرا می باشد چون یتیم فعلی باید معمولاً در راستای اجر كاملاً تحریك شود. روش تحقیق 1 امكان رفتن همراه با زمان و پیش رفتن تدریجی را در حدی می دهد كه هیچ احتمالی در حركت خلاف آن نرود و نویسندگان به ندرت در این نوع موفقیت با مورد دوم مواجه می شوند. امكان پیشروی تدریجی و حركت خلاف آن برای گسترش ساختارهای مشاركت بستگی به نقطه آغازین اولیه سهامداران دارد. نویسندگان هر دو را تجربه كرده اند و گاهی در یك كارگاه مشاركتی بوده اند.

روش تحقیق (2) روش معمولی است كه مدیر ارزش منصوب شده مستقل با تیم چند رشته ای داخلی فعلی و ایجاد تغییر در سیستم ارزش سازمان و پروژه كار می­كند و برای پروژه ها، برنامه های پروژه ها ، فرآیند تجاری یا تحقیقات تغییر سازمانی انتخاب می شوند و اكثر تحقیقات انجام شده توسط نویسندگان و تحقیقات شناخته شده در تحقیق معیاربندی بین المللی در استرالیا و در بخش خصوصی در آمریكای شمالی را مشخص می كند. منحنی آموزشی برای هر شخص كاهش می یابد و اجرای عقاید و نظرات از افرادی كه راه حل هایی دارند افزایش می یابد و به احتمال زیاد باعث پیشرفت آنها می شود. این روش نسبتاً ارزان است و اعتبار زیادی به مدیر ارزش می دهد كه قادر به چالش و مبارزه با ادراك های فعلی و نگرش ها، فرضیات و عقاید افراد در تیم فعلی است و در پروژه های پیچیده حادتر می شود. مخصوصاً جایی كه میزان زیادی نوآوری تكنولوژیكی یا سیاست وجود دارد. همچنانكه این موارد افزایش می یابد و تركیبات مشاهده می شود. مدیر ارزش گرایش بیشتری به كسب تعادل مناسب زمانی بین اصل گرایی و تشخیص و كارگاه و مراحل اجرا دارد. روش سبك (2) امكان پیشروی تدریجی یا خلاف آن را بسته به شرایط و موارد دارد كه همچنین بستگی به استراتژی مداخله انتخاب شده یا تكامل تحقیق مخصوصاً در طول مرحله كارگاهی دارد.

روش تحقیق (3) جایی رخ می دهد كه مدیر ارزش مستقلاً منصوب شده تیم خارجی آموزش دیده ای از متخصصین را برای تحقیق و بررسی سیستم ارزش فراهم می كند. در اصل تیم بازرسی در یك پروژه، در برنامه ای از پروژه ها یا در یك فرآیند سازمانی مداخله می كند. مدیر ارزش تیم چند رشته ای مناسب را برای كار مستقل تیم سازمانی یا پروژه فعلی انتخاب می كند. استحكام و قوت اصلی آن از آوردن یك تیم جدید  برای بررسی مسئله است و می تواند هر سطح پیچیدگی در یك وضعیت مشكل را كنترل كند و مزیت دیگری دارد كه از طریق سیاست ها كم می شود و گران و           وقت­گیر است و عیب دیگر آن این است كه منحنی های فزاینده آموزشی برای تیم مستقل دارد. تأكید بیشتر برای مدیر ارزش بر اصل گرایی و مرحله تشخیص و كمتر در مورد مرحله كارگاهی است.

روش تحقیق (4) تركیبی بین روش های تحقیق 1 ، 2 و 3 است جایی كه مدیر ارزش مستقلاً منصوب شده یك تیم ارزش خارجی آموزش دیده از متخصصین برای بررسی سیستم ارزش و شكل گیری مجدد بعدی می آورد. برخلاف روش سبك (1) تا روش سبك (3) تیم مدیریت ارزش در یك نقش مشاوره ای عمل می كند. بر فرآیند یا متادولوژی مدیریت ارزش تأكید می شود و در یك روش سخت محدود نمی شود بلكه از انعطاف پذیری آن به عنوان فرآیند ناشی از تغییر استفاده می گردد. تیم مدیریت ارزش در كنار پرسنل برای طرح و انجام راه حل ها كار می كند و به طور حرفه ای برای این كار عمل می كند، مشاوره می دهد و هر گونه پیشنهادی را مطرح می كند.

اصل گرایی و مرحله تشخیص با روش سبك (4) وسیع است و نویسندگان نیز از آن در مرحله مفهومی پروژه برای ایجاد خلاصه های طرح و استراتژیكی همزمان از جمله مشخصات خروجی برون خطی، بودجه و استراتژی تهیه استفاده كرده اند. روش انتخاب شده از فرایند مدیریت ارزش برای جمع آوری و تسهیم و كسب اطلاعات، فرضیات چالش آمیز معمولاً در یك كارگاه، طرح نظرات رایزی و مشاوره استفاده می كند . تأیید مدیر ارزش با روش سبك (4) در مورد طرح رابطه مستحكم بین مراحل مجزای فرآیند مدیریت ارزش با اصل گرایی، تشخیص، كارگاه و مراحل اجرا در مواقعی است كه همزمان عمل می كند وقتی فرایند تغییر، آشكار می شود. روش سبك (4) به طور خاصی در مواقعی طرح ریزی می شود كه مطابق با زمان و خلاف آن پیش می رود.

نتایج

مدیریت  ارزش به عنوان یك سبك مدیریت روی تكامل سیستم ارزش و تفكیك آن در پروژه ها یا سیستم های سازمانی برای آن موضوع تمركز می كند و تیم صحیحی از سهامداران را در زمان درست كنار همدیگر می گذارد. از طریق فرآیند ساختاربندی شده، چالش آمیز و تحلیلی، سیستم های ارزش را منطبق و هماهنگ با بهره و سود سازمان می كند صرف نظر از اینكه خدمات مدیریت ارزش در داخل در یك سازمان ارائه می شود یا از خارج هماهنگ می گردد. وقتی به طور فعالانه ای استفاده شد توانایی تنظیم و هماهنگی سیستم های ارزش را از آغاز دارد و تضمین می كند كه برای مثال یك پروژه به طور مؤثر و كار آمد پیشرفت می كند و در مایه این حقیقت كه ردیابی و پیگیری مراحل هزینه دارد تصمیمات مناسب اتخاذ می كند. وقتی مدیریت ارزش به طور واكنش پذیری استفاده می شود معمولاً سیستم های ارزش دوباره هماهنگ شده را در بر می گیرد كه بنا به دلیلی تحریف شده اند یا اقداماتی برای هماهنگی مجدد ارزش یعنی روابط و سطوح مشترك كه بین مراحل موفق در یك پروژه یا فرآیند وجود دارد نقص شده اند. در اكثر موارد وقتی رشته ارزش پاره می شود برای مثال جایی كه تیم پروژه بر عمل می كند یك كشمكش فزآینده برای جمع بندی مجدد آن بوجود می آید.

توان روش شناسی از این نكته بدست می آید كه چگونه در یك ساختار نظری وسیع تر عمل می كند. حداقل جنبه های نظری كه لازم است توسط مدیر ارزش مورد توجه قرار گیرد شامل مدیریت استراتژیك، هزینه و ساختاربندی اقتصادی، تئوری سازمانی، تئوری مدیریت پروژه و فلسفه سازمانی از جمله پویایی تیم است. در این زمینه نقش اصلی مدیر ارزش، تصمیم گیری، ساختاربندی و ارایه یك روش مطالعه مناسب در مورد یك مسأله ارزش معین در پروژه، برنامه پروژه، خدمات یا گروه بندی سازمانی است. عبارت مشكل در یك وضع خنثی به معنی یك چالش و تضاد استفاده می شود و ارتباط نزدیك تری با نظریه معمای ریاضی دارد. ساختاربندی تحقیق نیاز به بررسی مشكل ارزش به طور استراتژیكی و تاكتیكی دارد كه مراحل مختلف در تحقیق را بررسی می كند و میزانی كه سیستم های ارزش با هم در تعارضند یا با هم ارتباط تنگاتنگ دارند. را منظور می سازد. در این زمینه مهارت های مدیر ارزش، شامل توانایی شناخت مشكل ارزش ساختاربندی فرآیند (كه معمولاً در طول اصل یابی و مرحله تشخیص رخ می دهد) و آوردن نمایندگان از سیستم ارزش رقابتی و پسپ معرفی پیشرفت ها (از طریق مرحله كارگاهی) می شود و تضمین می كند كه این نتایج حاصل می گردد. (در طول مرحله اجرا) و در نهایت مدیریت ارزش به عنوان فرایند ناشی از تغییر و مبتنی بر مشاوره و خدمات حرفه ای لازم است بررسی طرح ریزی و منتقل شود.


نوع مطلب : شهرسازی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


جمعه 16 آذر 1397 03:26 ق.ظ

You revealed it well.
tadalafil 20mg get cheap cialis we choice cialis uk comprar cialis 10 espa241a viagra or cialis female cialis no prescription cialis tadalafil cialis canada on line cialis farmacias guadalajara tadalafil 10 mg
سه شنبه 13 آذر 1397 02:29 ب.ظ

You revealed that terrifically!
cialis kaufen achat cialis en suisse can i take cialis and ecstasy tadalafil 20mg il cialis quanto costa cialis generico lilly cialis prezzo al pubblico generic cialis review uk generic cialis 40 mg cialis what if i take
دوشنبه 12 آذر 1397 02:44 ق.ظ

Amazing quite a lot of wonderful info.
click here take cialis cialis generico lilly cialis lowest price try it no rx cialis prix cialis once a da generic cialis with dapoxetine side effects for cialis cialis for daily use only now cialis 20 mg where to buy cialis in ontario
یکشنبه 11 آذر 1397 02:01 ب.ظ

Info very well taken.!
only best offers 100mg cialis buy cialis online legal cialis generisches kanada prescription doctor cialis prescription doctor cialis cialis generico milano cuanto cuesta cialis yaho overnight cialis tadalafil viagra or cialis enter site natural cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 02:30 ق.ظ

Nicely put. Cheers.
usa cialis online venta cialis en espaa compare prices cialis uk acheter cialis kamagra cialis coupon cialis sale online cialis coupons printable usa cialis online cialis side effects cialis cost
شنبه 10 آذر 1397 02:07 ب.ظ

You actually mentioned it fantastically.
cialis 20mg preis cf generic cialis tadalafil when can i take another cialis precios de cialis generico achat cialis en suisse acquisto online cialis cialis para que sirve cialis ahumada cialis 5 effetti collaterali cialis 20 mg cost
جمعه 9 آذر 1397 02:44 ب.ظ

Terrific info. Many thanks.
cialis without a doctor's prescription free generic cialis buy cialis online legal low cost cialis 20mg viagra vs cialis cialis kaufen wo cialis generisches kanada buy brand cialis cheap cialis prezzo al pubblico generic cialis 20mg tablets
جمعه 9 آذر 1397 02:57 ق.ظ

You actually expressed this fantastically.
cialis generic availability generic cialis at the pharmacy generic cialis levitra cialis without a doctor's prescription does cialis cause gout what is cialis cialis 5 mg schweiz cialis 05 cialis online cialis generique 5 mg
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:33 ق.ظ

Regards! A good amount of information.

cialis taglich cialis taglich cialis patentablauf in deutschland buy cialis online cheapest cialis sale online cialis online napol cialis preise schweiz cialis tablets sialis cialis patentablauf in deutschland
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:04 ب.ظ

Lovely forum posts, Many thanks!
where do you buy cialis cialis reviews india cialis 100mg cost cialis venta a domicilio cialis purchasing cialis canada on line cialis en 24 hora generic low dose cialis how to buy cialis online usa generic cialis soft gels
چهارشنبه 7 آذر 1397 03:02 ق.ظ

Amazing all kinds of helpful tips.
cialis patentablauf in deutschland cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis online cialis 30 day sample cialis canada acquisto online cialis viagra or cialis rx cialis para comprar buy cialis uk no prescription cialis for sale south africa
پنجشنبه 19 مهر 1397 06:10 ب.ظ

This is nicely said! .
generic levitra cheap 20mg levitra levitra prices levitra online buy levitra levitra without a doctor prescription levitra prices levitra generic levitra 20mg buy levitra 10mg
شنبه 7 مهر 1397 05:17 ق.ظ

Fine tips. With thanks!
cialis generic availability try it no rx cialis cialis cost cialis generic availability cialis side effects we choice free trial of cialis acheter cialis kamagra cialis generico lilly viagra vs cialis price cialis wal mart pharmacy
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:17 ب.ظ

Very good write ups. Appreciate it.
canada medication prices canadian online pharmacies legal online canadian pharmacies drugstore online northwest pharmacy canada buy viagrow northwest pharmacies in canada canadian pharmaceuticals reviews canadian medications drugstore online
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:02 ق.ظ

Nicely put. Regards.
buy generic viagra online cheap buy cheap generic viagra viagra to buy generic sildenafil uk online buy viagra viagra tablets online purchase order sildenafil buy cheap viagra where to buy viagra in malaysia how can i get viagra uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:18 ق.ظ

You made your point pretty clearly..
cialis super acti prix cialis once a da cialis super acti cialis pills boards cialis 30 day sample cialis coupons printable sialis cost of cialis per pill cialis mit grapefruitsaft cialis manufacturer coupon
یکشنبه 11 شهریور 1397 02:24 ب.ظ

You said it perfectly!
cialis pills in singapore wow look it cialis mexico cialis online cialis vs viagra buying cialis on internet pastillas cialis y alcoho only now cialis for sale in us cialis prices generic cialis 20mg tablets buy name brand cialis on line
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:18 ق.ظ

Thank you. Quite a lot of write ups.

how can you buy viagra online viagra online where to order viagra is it legal to buy viagra online from canada buy cheap viagra online uk generic viagra buy online buy viagra walgreens ordering viagra can you buy viagra over the counter low price viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 04:59 ب.ظ

With thanks, An abundance of material.

cialis kamagra levitra order cialis from india buy brand cialis cheap cialis 20 mg effectiveness cialis sale online cialis for sale south africa cialis et insomni cialis great britain enter site 20 mg cialis cost safe site to buy cialis online
دوشنبه 7 خرداد 1397 05:15 ق.ظ

Wow a good deal of fantastic info.
cialis prices in england can i take cialis and ecstasy we like it cialis price deutschland cialis online cialis y deporte cialis generico postepay we like it safe cheap cialis buy cialis sample pack cilas cialis arginine interactio
جمعه 7 اردیبهشت 1397 08:53 ب.ظ

Cheers! Useful stuff!
tadalafil usa cialis online generic cialis at the pharmacy brand cialis nl cialis generico milano cialis in sconto cialis coupon pastillas cialis y alcoho tadalafil tablets cialis generique 5 mg
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:09 ق.ظ

Thank you, Wonderful stuff!
buying viagra online from canada buy legal viagra buy pharmacy online buy viagra online prescription buy genuine viagra low price viagra pills buy legal viagra how to order viagra how to order viagra pills viagra pharmacy levitra
شنبه 18 فروردین 1397 12:46 ق.ظ

With thanks, Ample material!

dosagem ideal cialis generic cialis tadalafil acquisto online cialis female cialis no prescription cialis y deporte click now buy cialis brand cialis price in bangalore cialis farmacias guadalajara cialis therapie weblink price cialis
جمعه 17 شهریور 1396 03:36 ب.ظ
Hello, i believe that i saw you visited my site thus i got here to return the desire?.I am attempting to find
things to enhance my site!I guess its good enough to use
a few of your ideas!!
سه شنبه 14 شهریور 1396 08:02 ق.ظ
I blog quite often and I really appreciate your content.
The article has really peaked my interest. I am going to take a note of your
website and keep checking for new details about once a week.
I opted in for your RSS feed as well.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 05:38 ق.ظ
Helpful info. Fortunate me I found your website by accident, and I'm stunned why this twist of
fate did not came about in advance! I bookmarked it.
سه شنبه 22 فروردین 1396 02:11 ق.ظ
I every time used to study paragraph in news papers but now as I am a user of
net thus from now I am using net for posts, thanks to web.
دوشنبه 21 فروردین 1396 08:00 ق.ظ
I'm gone to tell my little brother, that he should also pay a quick visit this website on regular basis to take updated from most recent news.
دوشنبه 14 فروردین 1396 08:52 ق.ظ
whoah this blog is wonderful i like studying your articles.
Stay up the great work! You already know, a lot of people are hunting around for this info, you could help them greatly.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]