تبلیغات
معماری به روز - مطالعه و تحقیق بر روی بیمارستانهای احداث شده
 

- بیمارستانهای خارجی

- بیمارستان آموزشی ماستریخ

1- مقدمه

این گزارش در مورد مركز آموزش پزشكی در ماستریخ (MAASTRICHT) می‌باشد. مجموعه تشكیل شده از بیمارستان دانشگاهی ماستریخ (AZM) و دانشكده علوم پزشكی و یك مركز علوم بهزیستی دانشگاه ایالتی لیمبورگ (LIMBURG) كه به اختیار به آنها (FAG / FAGW) اطلاق می شود. این ساختمانها با آنكه توسط سیستمهای اداری مختلف و در زمانهای متفاوت ساخته شده است ولی با این همه بصورت واحدی به یكدیگر تعلیق دارند. در نقشه ها این ساختمانها بشكل یك كلیت واحد جدا نشدنی كه دانشجویان پزشكی را در خود جای می دهد فرض شده است و این همان فلسفه فرموله شده در آغاز ساختمان آنها بوده است.

در این فلسفه اساسی ایجاد یك فضای مشترك و ممتد (AGORA) بشكل یك محل كار مشترك برای بیمار و پزشك، استاد و دانشجو، پرستار و ملاقات كننده كه در آن یك دیگر را تلاقی نمایند اجتناب ناپذیر می باشد. این به دلیل ارتباط متقابل و همبستگی به یك دیگر است. به این دلائل طرح از این پس بصورت یك كلیت واحد تفكیك ناپذیر مورد بحث قرار خواهد گرفت.

بقیه در ادامه مطلب . . .

2- زمینه شهری

نقشه های این بیمارستان دانشگاهی در مقابل بافت نرم مركز قدیمی شهر ماستریخ خشن بنظر می رسید. در یك مرحله ابتدائی تصمیم بر آن شد كه موقعیت بیمارستان در نقشه شهر جدید كه برای ناحیه راندویك (RANDWIJCK) تهیه شده بود مشخص شود. این نقشه شهر در طول عمر كوتاه خود فازهای مختلفی را تجربه كرده است.

در فاز اول مشخصه اصلی این ایده بود كه بافت شهری باید در اطراف تعدادی از عناوین كه شرح آن در زیر داده می شود رشد نماید.

این عناوین عبارتند از:

1- فونكسیونهای متنوع و مهم كه مركز ثقل ناحیه را تشكیل می دهند.

2- محورهای شهری با فرض اینكه در درون عملكردها توسعه خواهد یافت.

3- تركیبی باشد كه از نظر بافت و شكل قبلاً پیشنهاد و یا تعیین نشده و صرفاً در پی بررسی ها و بحثهای كافی به وجود آید.

این اندیشه ها عمدتاً از ایده آلهای لوون لانو (LOUVAIN LA NEUVE) بلژیكی الهام گرفته شده است كه در پی یك مفهوم جدید شهری بود.

كلید موارد در یك روش عمومی طراحی شهری یك به یك بطور رسمی نگاشته شد و شرح ضمیمه ای كه اصول فوق الذكر را بیان می كرد به آن الحاق شد.

توسعه شهر راندویك برای مدت مدیدی براساس این‌طرح هدایت می‌شد.

همراهی و همكاری بیمارستان دانشگاهی ماستریخ (AZM) و دانشكده علوم پزشكی و مركز علوم بهزیستی (FAG/FAGW) بیانگر این واقعیت است كه تصمیم گیریها براساس اهداف شكل گرفته است.

در یك مرحله بعدی شهرداری ماستریخ نقشه های مشخص تری از تركیبهای شهری تهیه نمود. در این نقشه ها به زمینه های ترافیك عمومی و تسهیلات پاركینگ و فضای سبز و غیره و نیز به زیبائی های مجموعه های شهری و تركیب آن توجه شده است.

با كمال تعجب توسعه اطراف مركز آموزش پزشكی تا حد زیادی از معماری آن ناشی شده است.

این نقشه شهر كه با دستهای آقای ماتیاس آنگرز (MATTHIAS UNGERS) تهیه شده است امروزه اغلب بعنوان یك الزام در توسعه ها توسط شهرداری ماستریخ بكار می برد.


3- كارفرما

وزارت آموزش (O&W) را می توان بعنوان گرداننده اصلی این مجموعه تلقی نمود. این وزارتخانه كلیه بیمارستانهای دانشگاهی در هلند ایجاد نموده و برآنها نظارت می كند. بعنوان مدیر اصلی و تامین كننده نیاز مالی آنها عمل كرده است.

هیئت مدیره و مدیران در حین طرح و اجرا و كار بیمارستان بعنوان استفاده كنندگان تلقی شده و در مراحل بعد بتدریج مالكیت آن را از وزارتخانه به خود انتقال داده اند. اگرچه در مورد FAG/FAGW موقعیت بخصوص از نظر تاریخچه مالی فرق می كرد ولی می توان گفت كه نقش شركت كنندگان مشابه آنچه در فوق اشاره شد بود. وزارت آموزش مالك یك سایت در راندویك و در مركز آن AZM و FAG/FAGW قرار داشت كه دارای امكانات توسعه به اطراف بودند.

در یك جبهه، ورودی AZM در جهت محور فعال نقشه شهر قرار گرفته و در جبهه دیگر، ورودی FAG/FAGW در جهت محور اصلی ارتباط پیاده دانشگاه قرار داشت. در آن زمان مطالعه ای برای امكانات توسعه مجموعه و یا احداث ساختمانهای جدید یا عملكرد مشابه در سایت O&W هرگز انجام نشده بود. رشد اجتماعی در اوایل دهه 1980 كمتر احتیاجات قابل انتظار را ارائه می نمود.

نبرد كاهش هزینه ها و صرفه جوئی بعنوان عكس العمل مسئولین در برابر طرحهای ممتاز بیشمار برای آینده در طی سالهای بعد هر نوع فلسفه از این نوع را در اندیشه كارفرما تضعیف می نمود.

4- برنامه

از سالهای پیش وزارت آموزش (O&W) در امر توسعه و ساختمان بیمارستانهای آموزشی و دانشكده های پزشكی دارای تجربه است.

شروع عملی این تجربه از زمان فرمان پرفسور و ستروزیر وقت مبنی بر تهیه برنامه احتیاجات بیمارستان دانشگاهی به منظور ایجاد آنها در چند نقطه هلند می باشد. وستراین كار را در سال 1966 شروع و در سال 1977 به اتمام رسانید. این برنامه را باید بعنوان یك عكس العمل در برابر بیمارستانهای كوچك هلند كه در آن زمان متداول بود بشمار آورد.

این برنامه كه بطور عمده برای مراقبت منظم از بیمار اهمیت اساسی داده است در واقع رد بیمارستان كوچك (بدون رزیدنت) بشمار می رفت. در حالیكه وستو مشغول تهیه این برنامه مدرن بود ساختمان اولین بیمارستانهای دانشگاهی كه از این اصول پیروی می گردند در واقع شروع شده بود و تجربه زیادی آموخته شد.

نتایج كار در سال 1977 منجر به برنامه قطعی وستو شد. در این برنامه استاندارد تاكید بر انطباق برنامه با نیازهای محلی شده است.

این موضوع باعث شد كه یادداشتی مبنی بر تغییرات متناسب با واریانتهای خواسته شده به برنامه اصلی اضافه شود. این پروسه در مورد AZM نیز مصداق دارد. بایدتوجه نمود كه این تغییرات می تواند برای بدست آوردن اهداف سیاسی نیز بكار رود. در ماستریخ یادداشت فوق الذكر حاوی كاهش در برنامه استاندارد بود. تعداد تختها و نیز زیر بنای اختصاص یافته كاهش داده شد. در نتیجه اعتبار مالی می بایستی متناسب شود. خوشبختانه هم اعتبار مالی و هم برنامه در ماستریخ به واقعیت عملی گرائید. خلاصه برنامه بشرح زیر است:

 

متراژ برنامه

متراژ اجرا شده

مراقبت از بیمار

16156

17957

معاینه و درمان

10722

10722

كاركنان

3700

2497

خدمات پزشكی

2534

2500

آزمایشگاه

6414

6496

بخشهای سرپائی

4746

4657

خدمات غیرپزشكی

9716

10220

آموزش

836

764

آموزشی

6238

10604

تحقیق

19039

32366

 


5- موقعیت و منطقه بندی

موقعیت و منطقه بندی مجموعه از موارد زیر مشتق شده است:

1- ترافیك نقلیه موتوری به AZM و FAG/FAGW از جنوب قابل دسترسی بوده و نقشه های راندویك امكان دسترسی از شمال را نمی دهد. بعلاوه راه خروجی به بزرگراه A2 در جنوب مجموعه قرار گرفته است.

2- ایستگاه قطار جدید راندویك در شمال مجموعه قرار داد. از آنجا وسائط حمل و نقل عمومی بیماران و ملاقات كنندگان را به بیمارستان حمل می كنند. مسیر حمل و نقل عمومی از غرب مجموعه عبور نموده و در آنجا محل توقف ورودی با هم ادغام می‌شوند.

3- از غرب به شرق زمین تغییر می كند. در غرب رودخانه ماس در مركز ناحیه راندویك قرار داشته و در شرق بزرگراه و مسیر قطار با سر و صدای متعلق به آنها و نیز منظره زیبای جنوب لیمبورگ قرار دارد.

4- نقشه راندویك تا ارتفاع محدودی به ساختمانها اجازه بنا می دهد. بدیهی است كه تسهیلات پاركینگ بایستی در جنوب مجموعه و الزاماً در كل عرض ساختمان قرار گیرد تا امكان ایجاد ورودیهای متعدد به مجموعه بوجود آید.

بعلت سر و صدا بهتر است قسمت بیماران در شرق واقع نشود و این محل به دانشجویان اختصاص داده شود.

توسعه های اصلی باید در جهت شمال باشد. به این ترتیب ایده طرح مجموعه بدست می آید. در نقشه ها سه منطقه را می بینیم:

I              مراقبت پرستاری- بیماران

II            تشخیص- پزشكان و كارشناسان

III           تحقیق- دانشمندان

IV          آموزش- دانشجویان

این منطقه بندی توزیع روشن قسمتهای مختلف مجموعه را بدست داد و راه حل مسائل معماری را نشان داد كه بعداً ذكر خواهد شد.

بطور قطعی از منطقه بندی عمودی اجتناب شده است. روی هم قرار دادن عملكردها و انباشتن آنها روی یكدیگر طراحی سخت و پیچیده ای را بدسد می دهد كه بطور معمول نیز در عملكردهای مختلف بیمارستان وجود دارد. بخصوص از قراردادن بستریها در بالای یك بلوك فرعی كه اغلب در طرحها مشاهده می شود بعلت محدودیت ارتفاع در نقشه شهرسازی اجتناب شده است.

جنبه های مختلف ترافیك و دسترس حاكم بر كلیه ملاحظات و تصمیم‌گیریها بوده است. به اعتقاد ما یك ساختمان عمومی بخصوص بیمارستانی باید در حد و درجه بالائی دارای دسترسی آسان و راحت باشد.


6- ایده طرح

امكان دسترسی متقابل عملكردها به یكدیگر در بیمارستان باید بوضوح در طرح آن و ارتباطات فیزیكی آن دیده شود. در نقشه ضمیمه “نردبام” نشان داده شده اساس ارتباط مجموعه را بیان می كند. این سیستم اهداف دوگانه دارد:

1- بعنوان “تقسیم كننده” سطوح پلان طبقات را در جائیكه عملكردهای مختلف می‌توانند قرار گیرند تقسیم می كند.

2- بعنوان متصل كننده كلیه راهروهای بخشها را كه به این سیستم تخلیه می شوند بهم متصل می كند و بصورت “توزیع كننده اصلی” عمل می نماید. این “سیستم نردبامی” باید آنچه را كه در شهرها فضاهای عمومی نامیده می شود نمایش دهد.

بنابراین سیستم باید دارای كلیه مشخصات لازم به منظور قابل استفاده بودن و خوانا بودن یك فضای عمومی برای استفاده كنندگان باشد.

در یك شهر این فضای عمومی بوسیله معابر و میادین و خیابانها و معابر عمومی پیاده تامین می شود. در مورد این طرح به فضای عمومی شكل خاصی داده شده است. سیستم نردبام در نهایت دسترسی به فضاهای وسیع را كه در آن پله ها و آسانسورها قرار گرفته تامین می كند كه كاملاً در دسترس و معرض دید عموم واقع شده است.

گذر از این نردبام مناظر جالب توجهی در فضای داخلی مجموعه بزرگ بدست داده و همزمان جهت صحیح و تصویر لازم برای پیدا كردن مسیر را به شخص داده و شخص خود را در محیط خانه احساس می كند. درست مانند شهر- در تهیه نقشه‌ها این اصل “هدایت كردن” همواره در اندیشه ما بوده است.

برای طرح این بافت نردبامی استاندارد در دست بود. طرح بافت توسط كارفرما و استفاده كنندگان پس از بحث و مطالعه كافی بعنوان طرح تقسیمات فضائی مورد تصویب قرار گرفت.

عبارت “طرح بافت” بصورت غیر معمول در محتوای این مجموعه بكار رفته است. این طرح بیشتر مشخصات یك طرح جامع را دارد. به این معنی كه عملكردهای برنامه پس از جانمائی در طرح و پذیرش توسط استفاده كنندگان دیگر نمی توان توزیع فضاها را به ترتیبی كه پذیرفته شده تغییر داد. در تصاویر شماتیك ضمیمه طرح بافت نشان داده شده است.

عملكردها با رنگهایی كه طبق برنامه پرفور وستو می باشد مشخص شده اند:

مراقبت (فسفری)

معاینه و درمان (زرد)

كاركنان (قرمز)

خدمات درمانی (بنفش)

آزمایشگاهها (سبز)


7- پیشرفت كار

در دسامبر 1982 طبق یك قرارداد همه جانبه دفتر ما وسیله یك كمیته عهده دار تهیه نقشه ها شد. پس از آن كمیته های مختلفی به ترتیب و پی در پی در طی مراحل كار تشكیل شد. كار شامل كلیه كارهای معماری كه در ضوابط معماری آلمان مندرج است می باشد. كلیه نقشه ها به تصویب ارگانهای ذیربط رسید و برآورد هزینه ساخت آنها بعمل آمد و براساس این اسناد به مناقصه گذاشته شد. اسناد مناقصه شامل برنامه بودجه مالی (توسط معمار تهیه شده بود) و فهرست مقادیر و هزینه های ساختمانی بوده و از پیمانكاران پیشنهاد كتبی در مورد برآورد درخواست شده بود.

پس از مطالعه كافی زمینه انتخاب پائین ترین پیشنهاد فراهم شد. در این مدت معمار به تهیه مشخصات فنی قسمتهای مختلف پرداخت و بنابراین فرصت كافی برای بحث در جزئیات نقشه ها با مشاركت استفاده كنندگان و اعمال نظر آنها در جزئیات نقشه در كلیه قسمتها و بخشها فراهم شد. این پیشرفت كار مدیون موافقت كلیه شركت كنندگان با پروتكل مربوطه بود.

كارفرما نقش مهمی ایفا نمود و یك دفتر طرح تاسیس كرد. براساس پروتكل مذكور طرح را نظارت نموده و الزاماً نقش سرپرست را به عهده گرفت دفتر طرح ارتباط بین سایر شركت كنندگان را بعمل آورد. مشاركت كنندگان عمده عبارت بودند از: استفاده كنندگان، كارشناسان، خدمات و پرستاران و غیره درخواستهای استفاده كنندگان محدود به چهارچوب برنامه پروژه و الزامات و محدودیتهای مالی و پیمانی بود. دفتر طرح جزئیات طرح را بدینوسیله مدون نموده و هر نوع افزایش بودجه را تحت نظر دقیق قرار داد.

بدین ترتیب معمار موظف بود تحت چهارچوب الزامات اولیه و بودجه مالی محدود پروژه را به انجام رساند. با این روش برنامه ریزی و طر احی و ساخت در هم آمیخت. مناقصه ع مومی در سال 1984 و تحویل كار در سپتامبر 1990 انجام شد. در آوریل 1991 بهره برداری از بیمارستان آغاز گردید. بدیهی است كه انجام كلیه این مراحل همكاری عوامل بسیاری را لازم داشت.

معمار با دفاتر مشاور زیادی كار نمود و بدین ترتیب سرپرست طرح با مشاورین زیادی در تماس بود. در مرحله اجرائی این گروه دامنه كار خود را به عوامل اجرائی گسترش دادند. برای نمونه تعدادی از آنها در آخرین صفحه این گزارش درج شده است.


8- اجرای پروژه

سیستم منطقه بندی قوی مجموعه نتیجه زیر را بدست آورد. قسمتهایی از ساختمان كه عوامل سازه ای در آن قرار گرفته بوداز بتن ساخته شد.

این قسمتها اصلی تلقی شده و ساختمان بین این قسمتهای اصلی قسمتهای فرعی به حساب آمد. كه به صورت سازه های سبك فلزی اجرا شد. كه: پوشش ها- پلها- پله ها آسانسورها- و فضاهای در بر گیرنده تاسیسات می باشد.

این نقطه قوت یعنی تفكیك ساختمان به دو قسمت اصلی و فرعی نتایج معماری مهمی بدست داد. و در معماری ساختمان نقش عمده ای را ایفا نمود.

با این محتویات زمینه تصمیمات فنی امكان پذیر گشت.

در نقشه این نقطه نظر دیده می شود: نشان داده شده كه یك طبقه بعنوان سرویس فلور كه در بیمارستان های امریكائی فراوان است وجود ندارد.

نقطه نظر این است كه: شفت های لوله ها در طبقه بام و زیرزمین مرتبط خواهد شد. از طریق این شفت ها كلیه بخشها به وسیله لوله ها و كانالها تغذیه خواهند شد.


9- مطالعات آینده

قبل از تهیه نقشه ها مطالعه سیستماتیكی از تعدادی شرایط و مسائل طراحی و تكنیكی به عمل آمد. این مطالعات در حجم زیادی تهیه شده و به عنوان یادآوری در مراحل بعدی بكار رفت مطالعات مربوط بودند به:

1- تخمین ابعاد- 2- طرح شفت ها- 3- اتاقهای خدمات/ اتاقهای معمولی/ میزهای پذیزش/ گنجه ها/ اتاقهای انتظار: این مطالعات به صورت اوراق مرجع به عنوان یادآوریهای طراحی و یا فضاهائیكه می تواند به برنامه اضافه شود یا شرایط دیگری كه طرح باید جوابگو باشد بكار می رود.

بطور خلاصه این مطالعات عبارت بودند از:

1- شبكه انتخاب شده عبارتست از باندها یا منطقه های 20 و 10 سانتی متری: دیوارها در منطقه 20 سانتی و فولاد كفهای بتن در منطقه 10 سانتی قرار دارند. بدین معنی كه سوراخهایی با عرض 18+ سانتی می توانند با مته در كفها سوراخ شوند تا عبور لوله هائیكه از دیوار می آیند تامین كننده به این ترتیب دیوارها می توانند حركتهایی 30 سانتی داشته باشند.

در ضمائم شماتیك نردبام ابعاد بین دیوارها و نیز استفاده عملكردی آن نشانه داده شده است: همچنین استفاده عملكرد آن: اتصال دیوارها وستون از چند طریق امكان پذیر است. دیوار در كنا ستونها قرار خواهد گرفت تا از برجستگی های ناراحت كننده در راهروها جلوگیری شود. در ماستریخ شبكه ابعاد 7.20 متر بوده و این كمتر از 7.80 متر می باشد كه برای بیمارستانهای دانشگاهی قبلاً انتخاب شده بود و اقتصادی است.

2- دو مورد مهم در طراحی شفت عبارتست از:

آیا شفت اجازه توسعه تاسیسات را بدست می دهد.

آیا ابعاد شفت‌ها و مكان آنها بگونه ای است كه توسعه پلانهای طبقات را مانع شود.

مواد زیر در مورد تاسیسات قابل توجه است:

سیستم اصلی تاسیسات در منطقه بام و در منطقه زیرزمین قرار دارد. در آنجا كلیه تاسیسات جمع آوری كننده یا شرایط دهنده برای كلیه موارد قرار دارد.

سیستم فرعی تشكیل شده از ارتباط طبقه با زیرزمین همچنین شاخه های فرعی سیستم كانالها و لوله ها بالای سقف.

سیستم سوم در رابطه با ارتباط شفت ها با بخش می باشد.

سیستم چهارم عبارتست از لوله های قرار گرفته در دیوارها و تقسیم كننده ها كه به دستگاهها و تجهیزات متصل می شوند. ابعاد شفت ها با انواع قرارگیری كانالها و لوله‌ها مطالعه شده و تعدادی از آنها تیپ شده است. پس از مطالعات وسیع معلوم شده است كه شفتها تنها در بعضی  مناطق می توانند تعبیه شوند و بعلاوه محدوده های حریق باید در نظر گرفته شود.

در انتها دو طرح مورد مطالعه قرار گرفت و به عنوان امتحان بخشهای مهم طراحی شد و طرح نهایی شفت ها بدست آمد.

3- مطالعه سوم مربوط می شود به تیپ كردن طرح اتاقها به منظور:

اتاقهای خدمات

میزهای پذیرش

گنجه ها

ملافه ها

اتاقهای انتظار

اتاقهای بهداشتی و نظافت

در گزارشها الزامات این مطالعات فراهم شده است.

نوع مطلب : بیمارستان، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکشنبه 5 فروردین 1397 01:46 ق.ظ

Good info, Thank you!
we choice free trial of cialis acquisto online cialis cialis rckenschmerzen cialis name brand cheap price cialis wal mart pharmacy cialis generika in deutschland kaufen cialis 10mg prix pharmaci cialis super kamagra low dose cialis blood pressure cialis en mexico precio
پنجشنبه 2 فروردین 1397 10:06 ب.ظ

You actually suggested this exceptionally well!
we like it cialis soft gel discount cialis safe dosage for cialis cialis uk purchase once a day cialis warnings for cialis price cialis per pill bulk cialis tadalafil we choice cialis pfizer india
دوشنبه 27 شهریور 1396 08:50 ق.ظ
Valuable info. Fortunate me I found your site unintentionally, and I'm stunned why this accident didn't
happened earlier! I bookmarked it.
شنبه 18 شهریور 1396 07:36 ب.ظ
What's up, yup this post is really good and I have learned lot of things from
it regarding blogging. thanks.
سه شنبه 14 شهریور 1396 09:12 ق.ظ
Hello there! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized
it's new to me. Anyhow, I'm definitely happy I found it and I'll be
bookmarking and checking back often!
چهارشنبه 23 فروردین 1396 09:13 ب.ظ
My family every time say that I am wasting my time here at web, however I know I am getting knowledge daily by
reading thes fastidious articles or reviews.
شنبه 8 تیر 1392 05:12 ب.ظ
سلام خوبی؟
دوست دارم بیایی با هم تبادل لینک کنیم تا هم بازدید کننده وبت بره بالا هم من بازم بتونم بهت سر بزنم میدونی چرا ؟چون اگه وبت را ثبت کنی من آدرس وبلاگت را دارم در ضمن من هر روز به دوستام سر میزنم منتظرت هستم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


معماری به روز
درباره وبلاگ

معماری بازی استادانه ، صحیح و با شکوه توده هایی است که در روشنایی با یکدیگر جمع می شوند چشمان ما برای مشاهده ی صورت ها (فرمها) در روشنایی ساخته شده اند ؛ نور و سایه این صورت ها را آشکار می کنند ؛ مکعب ها،مخروط ها ، کره ها ، استوانه ها یا هرمها صورتهای بزرگ اولیه ای هستند که نور آن ها را به گونه ای ممتاز آشکار می کند؛ تصویر این صور در درون ما و بدون ابهام متمایز و ملموس است . به همین دلیل است که این ها صور زیبا ، زیباترین صورند . همه کس ، از کودک گرفته تا وحشی و ما بعد الطبیعه دان با این مطلب موافق است . این امر به ماهیت هنر های تجسمی مربوط می شود .

معماری به روز

مدیر وبلاگ : یاشار
نویسندگان
نظرسنجی
بهترین معمار جهان کیست ؟
آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
عضویت سریع [RegFastForm]